Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 63 (1997-98), Innst. S. nr. 222 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1998 Innst. S. nr. 222 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998