Lov om endring i samelova m.m.

Ot.prp. nr. 34 (2002-2003), Innst. O. nr. 59 (2002-2003), beslutning. O. nr. 70 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.01.2003 Innst. O. nr. 59 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.02.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003