Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Øyvind Korsberg om å fjerne elavgift og moms på elektrisitet i perioden 1. januar 2003 - 30. april 2003

Dokument nr. 8:44 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Korsberg, Siv Jensen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47.