Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Endre Skjørestad om å gjeninnføre den midlertidige loven om rett til innsyn i overvåkingspolitiets arkiver fram til 31. desember 2003

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Endre Skjørestad, Åslaug Haga Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 18.03.2003 Innst. S. nr. 155 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2003