Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om en handlingsplan for å øke sikkerheten for polititjenestemenn

Dokument nr. 8:46 (2002-2003), Innst. S. nr. 160 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 19.03.2003 Innst. S. nr. 160 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2003