Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar Sandal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om etablering av statlig garanti for driftskreditt til fiskerinæringen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Bendiks H. Arnesen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 27.02.2003 Innst. S. nr. 150 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2003