Lov om granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken 11. mars 1982 med et Twin Otter passasjerfly

Innst. O. nr. 61 (2002-2003), beslutning. O. nr. 61 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 30.01.2003 Innst. O. nr. 61 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2003

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.02.2003