Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet

St.meld. nr. 24 (2002-2003), Innst. S. nr. 250 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2003 Innst. S. nr. 250 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2003