Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 250 (2002-2003)
  • Kildedok: St.meld. nr. 24 (2002-2003)
  • Dato: 13.06.2003
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 21

Til Stortinget

Oslo, i familie, kultur- og administrasjonskomiteen, den 14. juni 2003

Sonja Irene Sjøli

leder

Trond Giske

ordfører