Endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

St.prp. nr. 74 (2002-2003), Innst. S. nr. 285 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.2003 Innst. S. nr. 285 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2003