Noregs deltaking i Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane (FN) 2001-2002

St.meld. nr. 22 (2002-2003), Innst. S. nr. 234 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2003 Innst. S. nr. 234 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2003