Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Rolf Reikvam og Inge Ryan om en statusrapport om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

Dokument nr. 8:64 (2002-2003), Innst. S. nr. 199 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.05.2003 Innst. S. nr. 199 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2003