Forslag fra stortingsrepresentantene Torstein Rudihagen og Svein Roald Hansen om avgiftsfritak for kornbaserte melkeprodukter

Dokument nr. 8:68 (2002-2003), Innst. S. nr. 174 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Svein Roald Hansen, Torstein Rudihagen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 174 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2003