Oppfølging av HABITAT II. Om miljøhensyn i bolig- og byggesektoren

St.meld. nr. 28 (1997-98), Innst. S. nr. 223 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.06.1998 Innst. S. nr. 223 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998