Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Karin Andersen om strakstiltak mot arbeidsledighet

Dokument nr. 8:78 (2002-2003), Innst. S. nr. 263 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Karin Andersen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.06.2003 Innst. S. nr. 263 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003