Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken og Bjørn Jacobsen om å trekke Norges anmodninger og krav til utviklingsland om å liberalisere handelen med tjenester

Dokument nr. 8:83 (2002-2003), Innst. S. nr. 207 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bjørn Jacobsen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.05.2003 Innst. S. nr. 207 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2003