Lysbakken, Audun

Lysbakken, Audun (1977-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Hordaland 2021-2025
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
18 år, 184 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1977 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av skuespiller Sigurd Lysbakken (1947-1994) og skuespiller og forfatter Geirdis Bjørlo (1952-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Hordaland, 2001 - 2005, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 13 for Hordaland, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 13 for Hordaland, 2013 - 2017, SV.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2017 - 2021, SV.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 2021 - 2025, SV.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 20.10.2009-05.03.2012, Gina Barstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2009-2013

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 20.10.2009
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 26.03.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 27.03.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 29.03.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 18.12.2015
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 18.12.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 22.03.2023
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 16.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 20.10.2009

  2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 05.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 09.10.2021 - 22.03.2023

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, 20.10.2009 - 31.12.2009
  Statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 01.01.2010 - 05.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Møhlenpris skole 1984-1993
 • Bergens Handelsgymnasium, allmennfag 1993-1996
 • Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen 1996-1998

Yrke

 • Sivilarbeider ved Norsk Økologisk Landbrukslag 1999-2000
 • Journalist og debattredaktør i Klassekampen A/S 2000-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1999-2000
 • Varamedlem Bergen Formannskap 1999-2000

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap 1999-2000
 • Medlem Representantskapet for Stor-Bergen Boligbyggelag 1999-2000
 • Medlem utviklingsutvalget 2006-2008
 • Medlem Mannspanelet 2007-2008
 • Medlem Utvalg til å utrede Grunnloven §§ 25 og 26 mv, satt ned av Stortingets presidentskap 2023

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Bergen SV 1996-1998
 • Leder Bergen SU 1996-1998
 • Leder Hordaland SU 1998-2000
 • Nestleder SU 2000-2002
 • Nestleder SV 2005-2012
 • Leder SVs programkomité 2008-2009
 • Leder SV 2012-2023

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Bergen Ungdom mot EU 1995-1996
 • Medlem Styret i Bergen Natur og Ungdom 1995-1996
 • Medlem Studentparlamentet i Bergen 1998-1999
 • Tillitsmann Sivile vernepliktige i Hordaland 1999-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Reform - ressurssenter for menn 2006-2008

Litteratur

 • Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve: Deltakerne. En reise i demokratiets framtid, Manifest Oslo 2009
 • Audun Lysbakken: Frihet, likhet, farskap, Manifest Oslo 2011
 • Audun Lysbakken: Frihet sammen. En ny sosialisme for en ny tid, Gyldendal Oslo 2015
 • Audun Lysbakken og Tarjei Helland: Framtidsskolen, Manifest Oslo 2017