Samtykke til ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999 og undertegning av tilleggsprotokollen

St.prp. nr. 60 (2002-2003), Innst. S. nr. 236 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling forelegges for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 28.05.2003 Innst. S. nr. 236 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2003