Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

St.meld. nr. 19 (1997-98), Innst. S. nr. 119 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1998 Innst. S. nr. 119 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998