IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

St.meld. nr. 38 (1997-98), Innst. S. nr. 232 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Kapittel 5, er sendt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som sender utkast til innstilling til næringskomiteen som deretter avgir innstilling
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 232 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998