Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle, Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om en stortingsmelding omhandlende en eventuell etablering av et IT- og kompetansesenter på Fornebu

Dokument nr. 8:64 (1997-98), Innst. S. nr. 232 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i næringskomiteen Kapittel 5, er sendt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som sender utkast til innstilling til næringskomiteen som deretter avgir innstilling
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 232 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998