Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Erik Solheim og Karin Andersen om finansiering av enøktiltak i private husholdninger over nettleien

Dokument nr. 8:58 (1997-98), Innst. S. nr. 151 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.04.1998 Innst. S. nr. 151 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1998