Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Per Roar Bredvold og Christopher Stensaker om utbygging av sammenhengende firefelts motorvei E6 fra Oslo til Trondheim

Dokument nr. 8:97 (2002-2003), Innst. S. nr. 213 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. S. nr. 213 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2003