Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og John I. Alvheim om utformingen av en kontantstøtte til foreldre med barn under skolepliktig alder

Dokument nr. 8:61 (1997-98), Innst. S. nr. 206 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Per Roar Bredvold, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. S. nr. 206 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1998