Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens forskjelllige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, ulykker og innen spesielle virksomheter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.02.1997 Innst. S. nr. 129 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1997