Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Oscar D Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, ulykker og innen spesielle virksomheter.