Forslag fra stortingsrepresentant Heidi Grande Røys på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet oversendt fra Odelstingets møte 3. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 100): Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å innføre et maksimalbeløp for tillatt kontant betaling.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet