Forslag fra stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 98): Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med bransjen for alternative behandlere ta initiativ til å få opprette en hovedorganisasjon for bransjen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet