Innstilling fra utvalget nedsatt av Stortingets Presidentskap 9. januar 2003 for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant

Dokument nr. 17 (2002-2003), Innst. S. nr. 255 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 255 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2003