Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 107): Stortinget ber Regjeringen innrette organisering og ressurser for NOKUT slik at organet dekker godkjenning og tilsyn for hele utdanningskjeden og uavhengig av undervisningsinstitusjonenes eierskap.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet