Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og Kenneth Svendsen om oppheving av generell 5 knops fartsgrense til sjøs innenfor en avstand på 50 meter fra land, og gjeninnføring av lokale bestemmelser

Dokument nr. 8:133 (2002-2003)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet