Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Heidi Sørensen, Åsa Elvik og Hallgeir H. Langeland om øyeblikkelig å stanse all framtidig eksperimentering med og testing av Mixed Oxide Fuel (MOX) i Haldenreaktoren

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.11.2003 Innst. S. nr. 52 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2003