Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å gi pionerdykkerne i Nordsjøen "ærespensjon" etter de samme økonomiske retningslinjer som gjelder for krigspensjon

Dokument nr. 8:108 (2002-2003), Innst. S. nr. 138 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 02.03.2004 Innst. S. nr. 138 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2004