Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad, Per Sandberg, Christopher Stensaker og Kenneth Svendsen om utbygging av E6 mellom Trondheim og Kirkenes

Dokument nr. 8:130 (2002-2003), Innst. S. nr. 7 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.10.2003 Innst. S. nr. 7 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2003