Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Asmund Kristoffersen, Gunn Olsen og Reidar Sandal om en helhetlig kystpolitikk og kystsamfunnenes utfordringer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Aud Gaundal, Bendiks H. Arnesen, Gunn Olsen, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Reidar Sandal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.02.2004 Innst. S. nr. 119 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2004