Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Inga Marte Thorkildsen, Heidi Sørensen, May Hansen, Siri Hall Arnøy, Sigbjørn Molvik og Audun Bjørlo Lysbakken om å sikre strandsonen bedre mot nedbygging, og bedre allmennhetens tilgang til strandsonen langs sjø, innsjøer og vassdrag

Dokument nr. 8:134 (2002-2003), Innst. S. nr. 77 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Inga Marte Thorkildsen, May Hansen, Siri Hall Arnøy, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.12.2003 Innst. S. nr. 77 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2003