Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om at Regjeringen skal utrede spørsmålet om straffelovens bestemmelser om aktiv dødshjelp bør endres

Dokument nr. 8:66 (1997-98), Innst. S. nr. 173 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 173 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1998