Sosiale tjenester m.v.

Ot.prp. nr. 55 (2002-2003), Innst. O. nr. 14 (2003-2004), beslutning. O. nr. 16 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.11.2003 Innst. O. nr. 14 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003