Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 11. november 2003

John I. Alvheim Sigbjørn Molvik
leder ordfører