Riksrevisjonens skriv datert 17. januar 2001 vedlagt forslag til ny lov for Riksrevisjonen

Innst. O. nr. 54 (2003-2004), beslutning. O. nr. 59 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2004 Innst. O. nr. 54 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2004

   Behandlet i Odelstinget: 11.03.2004

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.2004