En verden av muligheter - globalisering

St.meld. nr. 19 (2002-2003), Innst. S. nr. 118 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2004 Innst. S. nr. 118 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2004