Eksport av forsvarsmateriell fra Norge

St.meld. nr. 35 (2002-2003), Innst. S. nr. 41 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2003 Innst. S. nr. 41 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2003