Den kulturelle skulesekken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.11.2003 Innst. S. nr. 50 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2003