Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om Den kulturelle skulesekken

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 50 (2003-2004)
  • Kildedok: St.meld. nr. 38 (2002-2003)
  • Dato: 20.11.2003
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 9

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 20. november 2003

Sonja Irene Sjøli

leder

Torny Pedersen

ordfører