Kunst og kultur

St.meld. nr. 39 (2002-2003), Innst. S. nr. 131 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til utalelse Innstilling avgitt 26.02.2004 Innst. S. nr. 131 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2004