Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen ("Ei blot til Lyst")

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 131 (2003-2004)
  • Kildedok: St.meld. nr. 39 (2002-2003)
  • Dato: 26.02.2004
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 11

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 26. februar 2004

Rolf Reikvam

leder

Rune J. Skjælaaen

ordfører