Utbygging av rRv544

St.prp. nr. 84 (2002-2003), Innst. S. nr. 27 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2003 Innst. S. nr. 27 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2003