Forslag fra stortingsrepresentant Terje Johansen om skatteincentiv for å styrke forskningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Johansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 172 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1998