Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Harald Tom Nesvik og Lodve Solholm om snarlig avvikling av laveste pensjonsgrunnlag for krigspensjon til innsatspersoner, slik at alle får samme pensjonsgrunnlag

Dokument nr. 8:69 (1997-98), Innst. S. nr. 143 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Vidar Kleppe Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. S. nr. 143 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1998