Virksomheten til Posten Norge AS

St.meld. nr. 11 (2003-2004), Innst. S. nr. 124 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2004 Innst. S. nr. 124 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2004